Home > Temple Stay
 What is Templestay?
Over 1600 years temples provide spiritual refuge for Buddhists. In some Asian countries, Buddhism is opening temples where you can experience the Buddhists life, Asian traditional culture, and its beauty as well. Beginning with the morning ceremony, meditation, monastic meal, tea ceremony, your retreat follows the pattern of daily temple life that Buddhists follow.
 Click the country which you wish to have templestay temple information.

Korea

China

India

Japan

Myanmar

Nepal

Sri Lanka

Thailland
 Korean Templestay

There are 33 temples participating in the Temple Stay program. Each temple is ready to host guests with programs fit to its uniqueness.Click the dot for detailed information. In the list, temples are divided into regions.


 View general temple stay schedule

If you wish to have more information of Korean Templestay,
please send us e-mail or fax (+82-2-6092-8150).      Application Form
 Korean Templestay List
Seoul    Jo-gye sa   Bong-won sa   Bong-eun sa   Kwan-mun sa
    Myo-gak sa   Topjusimindang
Busan    Bum-uh sa   Nae-won-jung sa   Sam-gwang sa
Daegu    Dong-hwa sa   Jik-ji sa   Hea-in sa
Incheon    Jeun-deung sa
Gwangju    Song-kwang sa   Hwa-eom sa   Baik-yang sa   Dae-dun sa
   Mi-whang sa   Jueng-shin sa   Mugak sa
Daejun    Gahp sa   Hahk-lim sa    Gwang-ju sa
Ulsan    Tong-do sa
Suwon    Youngju sa
Jeonju    Keum-san sa   Seon-un sa   Nae-so sa
Jaeju    Yak-chun sa   Kwang-myung sa
Gwangwondo    Wol-jung sa   Shin-heung sa   Goo-ryong sa
I     D : 
PASS : 
 
Host List View
Host Registration
Guest List View
Guest Registration
Asia Club
Europe Club
North America Club
South America Club
Africa Club
Oceania Club
Copyright(c) 2002 Gohomestay All right reserved.